Saturday, 18 October 2008

----

နိဗၺာန္ၿဖစ္ၿဖစ္ ငရဲၿဖစ္ၿဖစ္
စိတ္ညစ္မေနနဲ႔
ခုန္ခ်လုိက္စုိ႔
အေမွာင္ထဲကုိ ......... လာ
မသိမွုရဲ႔ ေခ်ာက္ထဲမွာ
အသစ္တခုေတာ႔ ( ငါတုိ႔အတြက္ ) ေတြ႔မွာ
အေသအခ်ာ။။


ခ်ားလ္စ္ ေဘာ္ဒလဲ

No comments: