Saturday, 18 October 2008

ေသြးစြန္းေသာ ဥပုသ္ေန႔မွသည္


၂၇ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၇
အဲဒိေန႔ဟာ ဝါတြင္းကာလရဲ႔ ဥပုသ္ေန႔ တစ္ေန႔ပါ။

အဲဒိေန႔ဟာ ဗုဒသာသနာေတာ္အတြက္ အက်ည္းတန္ေစတဲ့ေန႔ပါ။ အဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ေန႔ပါ။ သံဃာေတာ္ေတြ ေသြးေၿမက်ခဲ့ရတဲ့ေန႔ပါ။

ဒီၿဖစ္ရပ္ဟာ သည္းခံအေလွ်ာ့ေပးရမဲ့ လ်စ္လ်ဴရႈ ဥေပကၡာၿပဳရမဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿမန္မာၿပည္သူ ၿပည္သားတုိင္း ၊ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တုိင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာပါ။ မိမိအမ်ိဳး၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရမဲ့တာဝန္ဟာ လူသားတုိင္းအတြက္ ထာဝရမွန္ကန္တဲ့ ေလာကသစၥာ တရားပါ။

စစ္အစုိးရဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ အၿခားဘာသာတရားမ်ား ႏွင့္ လူမ်ိဳးစု မ်ားကုိလည္း ရုိေသေလးစားခဲ့ၿခင္း မရွိသည့္အၿပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ၿဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ကုိလည္း တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ တုိင္းၿပည္ ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သူ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အၿပင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ သိကၡာ ႏွင့္ သီလ မ်ားကုိလည္း ေငြေၾကး အာဏာမ်ားၿဖင့္ အေရာင္ဆုိးရန္ ၾကဳိးစားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အေလးထား ကုိးကြယ္ရသည့္ ဗုဒၶဘုရား ကုိပင္ အၿငိမ့္ထဲတြင္ ထည့္၍ ပ်က္ရယ္ၿပဳၿခင္းကုိ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မွ ပုိမုိဆုိးရြားကာ ၿပည္သူဒုကၡကုိစာနာကာ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ေမတၱာသုတ္ရြတ္ေပးေသာ ပခုကၠဴမွ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ၾကဳိးကြင္းစြပ္၍ ဖမ္းကာ ရုိက္ႏွက္ညွင္းပန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ သံဃာအား ေစာ္ကားႏွိပ္စက္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့ၿခင္းကုိ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ အတြက္ သံဃာထု မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ စစ္အစုိးရဘက္မွ ပ်က္ကြက္ခဲ့သၿဖင့္ သံဃာထုမွ စစ္အစုိးရအား သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ကံေဆာင္ခဲ့ေသာ သံဃာမ်ားအား သကၤန္းဝတ္မ်ားဟု ရင့္သီးစြာ သုံးႏႈံး ေခၚဆုိ၍ ဓမၼစက္ႏွင့္ အင္အားၿဖိဳခြဲ၍ မရလွ်င္ အာဏာစက္ၿဖင့္ ၿဖဳိခြင္းမည္ဟု ၿခိမ္းေၿခာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေနာက္မွသည္ ၿပည္သူေရွ႔တြင္ပင္ သံဃာေသြး ဘုရားေၿမေပၚသုိ႔ က်ခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ညဘက္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္ကာ သံဃာေတာ္မ်ားအား အယုတ္ညံ႔ဆုံး နည္းလမ္းမ်ားသုံး၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါသည္။

ထိုထုိေသာ အေၿခအေနမ်ားတြင္ ၿမန္မာၿပည္သူ / သားမ်ားအေနၿဖင့္ အေလွ်ာ့ေပးသည္းခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိမိႏွင့္ မဆုိင္သကဲ့သုိ႔ လ်စ္လ်ဴရႈ ဥေပကၡာၿပဳမိပါက ေနာင္ ၅ ႏွစ္အၾကာ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶ ႏွင့္ သံဃာအား ဦးခ် ရွစ္ခုိး ရမည့္အစား စစ္အာဏာရွင္မ်ားကုိ ရွစ္ခုိးပူေဇာ္ေနရပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္စြာ သယ္ေဆာင္လာေသာ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လည္း အေရာင္စြန္းထင္းစြာ ညိႈးႏြမ္းရပါလိမ့္မည္။ ယခုေတာင္ မြန္ၿမတ္ သန္႔စင္ေသာ ဘုရားကုန္းေၿမမ်ားသုိ႔ စစ္ဖိနပ္မ်ားၿဖင့္ တက္ေရာက္ၿခင္း ခံရရုံသာမက ဘုရားမ်ားမွာလည္း ရဟန္း၊ရွင္လူမ်ား ပူေဇာ္ကုိးကြယ္ရန္ အထြတ္အၿမတ္ထားရာ ေနရာမွ စစ္တပ္ အေၿခစုိက္ရာ ခံတပ္အေနအထား ၿဖစ္ေနရပါသည္။

ကြ်န္မတုိ႔ ၿမန္မာၿပည္သူ ၿပည္သားမ်ား တပါးသူ ကြ်န္ဘဝ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ ဘာသာ သာသနာကုိ ယခု စစ္အစုိးရထက္ ပုိ၍ အေရးေပး ေလးစား ၿခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ လူမ်ိဳးၿခားမ်ား ဘုရားေပၚသုိ႔ ဖိနပ္စီးတတ္ၿခင္းကို ေအာင္ၿမင္စြာ တားၿမစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္မ်ား ၿမဳိ႔ကြက္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လယ္ေခါင္တြင္ပင္ ဆူးေလ ဘုရား ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္ အစၥလာမ္ေမာ့စ္ ထုိမွတဆက္တည္းတြင္ ခရစ္ယာန္ခ်ာ့ခ်္မ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့၍ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္မ်ားလည္း ရခဲ့ပါသည္။

ယခု ၿမန္မာၿပည္သူ၊သားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ တုိက္ပြဲမွာ အာဏာရွင္စနစ္ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခ်င္းတုိက္ၾကသည့္ စနစ္တုိက္ပြဲခ်င္း ပါတီတုိက္ပြဲခ်င္းထက္ မ်ားစြာ ပုိမုိၿပင္းထန္သြားၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာအတြက္ သာသနာအတြက္ ေစာ္ကားဖ်က္ဆီးဝံ႔သည့္ အဓမၼဝါဒီရွင္မ်ားကုိ တုိက္ထုတ္ရမည့္ တုိက္ပြဲၿဖစ္ပါသည္။ တရားေသာ ဓမၼ အစဥ္တည္တံ႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ယင္း ကာကြယ္ရမည့္ တုိက္ပြဲၿဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရ၏ ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိ လက္သင့္မခံဘဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္မွာ ၿမန္မာၿပည္သူ/သားမ်ား၏ သမုိင္းေပးတာဝန္ ၿဖစ္ပါသည္။ သာသနာ ကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ရန္တာဝန္မွာ ဘာသာဝင္တုိ႔၏ အၾကီးမားဆုံး ဝတၱရားၿဖစ္ပါသည္။ သမုိင္းအစဥ္အလာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကုိ ဦးလည္မသုန္ ေက်ပြန္ၾကပါေစေၾကာင္း ၿမန္မာၿပည္သူ / သားမ်ား အထပ္ထပ္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစလားရွင္။

သာသနာကို ေစာ္ကားသူ

ၿပည္သူရန္သူ တုိ႔ရန္သူ


မ်ိဳးႏြယ္စုအား ႏွိပ္စက္သူ

ၿပည္သူရန္သူ တုိ႔ရန္သူ


လူအခ်င္းခ်င္း ညွင္းပန္းသူ

ၿပည္သူရန္သူ တုိ႔ရန္သူ

No comments: