Saturday, 18 October 2008

စနစ္တက် ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ထားေသာ စိတ္၏အစြမ္းသတၱိမ်ား
စိတ္သည္ အၾကီးမားဆုံး စြမ္းအားရွင္ၿဖစ္သည္။ လူ႔အလုိဆႏၵအားလုံးကုိ ၿဖည့္ဆည္းေၿဖရွင္းေပးေသာအရာသည္ လူ၏အေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပင္ၿဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ပရမ္းပတာအေတြး၊ ဖရုိဖရဲစိတ္ဓာတ္တုိ႔ၿဖင့္ကား ရလာဒ္ေရရာလိမ့္မည္မဟုတ္။ ၾကီးမားေသာ အလုိဆႏၵ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထေၿမာက္ေအာင္ၿမင္လုိလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ အေတြးအၾကံမ်ားကုိ ဦးစြာေလ့က်င့္ ၿပင္ဆင္ထားရလိမ့္မည္
........လို႔ စာအုပ္ဖုံးမွာ ဆုိထားတဲ့ ဆရာေဖၿမင့္ ရဲ႔ဒီစာအုပ္ေလးက ေတာ္ေတာ္ဖတ္လုိ႔ေကာင္းပါတယ္။

ဒီအထဲကမွ ကြ်န္မ ၾကဳိက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေကာင္းႏုိးရာရာေလးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ အားလုံး ေအာင္ၿမင္ ၿပည့္စုံေသာ ဘဝေတြကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။မိမိအား တစ္စုံတစ္ေယာက္က ထိခုိက္ေစာ္ကား(ေၿပာဆုိၿပဳမူ)သည္ဟူေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ မည္သုိ႔တုံ႔ၿပန္သင့္ေၾကာင္း ရပ္ဆယ္လီယြန္စ္ အမည္ရွိပုဂၢဳိလ္က ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎က “ ထိခိုက္ေစာ္ကားမူတစ္ခုကုိ အလိမၼာဆုံး ခံယူႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းကား လ်စ္လ်ဴရႈၿခင္းနည္း ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ လ်စ္လ်ဴမရႈႏုိင္ပါက သည့္ထက္ေက်ာၿပီး ေၿပာပစ္လုိက္ပါ။ သည္လုိမလုပ္ႏုိင္က ရယ္ေမာပစ္လုိက္ပါ။ အကယ္၍ သင္မရယ္ႏုိင္ ဆုိပါက ယင္းသည္ သင္ခံသင့္ခံထုိက္ေသာအရာ ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္ ” ဟူ၍ဆုိပါသည္။


စိတ္ပညာရွင္ ေတြးေခၚရွင္ၾကီး ဝီးလ်ံဂ်ိမ္းစ္ ကမူ “ အရာရာကုိ ေဝခြဲမရ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မက် ၿဖစ္ေနတတ္သည့္ အက်င့္ၾကီးကလြဲ၍ တၿခားဘာအေလ့အက်င့္မွ မရွိေသာသူတစ္ဦးထက္ ပုိ၍စိတ္မခ်မ္းမသာ ၿဖစ္ရသူကား ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ ” ဟူ၍ ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။


အသိပညာဟူသည္ သူဆင္းရဲအတြက္ ဓနဥစၥာၿဖစ္၍ လူခ်မ္းသာအတြက္ က်က္သေရမဂၤလာၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ ငယ္ရြယ္သူတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ၾကီးၿဖစ္၍ ၾကီးရင့္အုိမင္းသူတုိ႔၌ စိတ္ႏွလုံး ခ်မ္းေၿမ႔စရာ အေထာက္အပ႔ံ ၿပဳေသာအရာ ၿဖစ္သည္။


ငါ့အား တစ္ၿပဳိင္တည္း ႏွိပ္စက္ေနေသာ အရာႏွစ္ခုရွိသည္။ ယင္းကား နားမေထာင္သည့္ေရာဂါ ႏွင့္ အမွတ္သညာမၿပဳၿခင္း ေဝဒနာတုိ႔ၿဖစ္သည္။

ရိွတ္စပီးယား


မေကာင္းသူတစ္ေယာက္အတြက္ႏွင့္ေတာ့ သင့္စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းမ်ား ပ်က္မသြားပါႏွင့္။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းဟူသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အက်ိဳးမေပးလွ်င္လည္း တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေနရာရာတြင္ ၿပန္၍အက်ိုုုဳးေပးမည္သာ။ အက်ိဳးေက်းဇူးတုံ့ၿပန္မႈသည္ သင္ေစတနာထားဖူးသူမ်ားထံမွ ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ အၿခားသူမ်ားထံမွ ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္။ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ၿခဳံငုံစုေပါင္းလုိက္လွ်င္ကား သင့္ေစတနာသည္ တူညီေသာအက်ိဳးေပးမႈကုိ ခံရမည္သာၿဖစ္ပါသည္။


စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္တုိ႔ကုိ္ အင္အားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲပစ္ႏုိင္သူမ်ားမွာ ေလာက၌ ေအာင္ၿမင္သူမ်ား ၿဖစ္လာတတ္ၾကသည္။


ရႈံးနိမ့္မႈဟူသည္ ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတုိင္သုိ႔ ခ်ီတတ္ရာ ခရီးလမ္း၌ ၾကဳံေတြ႔ရတတ္သည့္ လမ္းေကြ႔ကေလးမ်ားၿဖစ္သည္။


ဤကမာၻရွိေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္အမ်ားစုတုိ႔သည္ ခပ္ည့ံညံ့လူမ်ား၏ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ၾကဳိးပမ္းမႈၿဖင့္ ၿဖစ္ေၿမာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။


No comments: