Saturday, 18 October 2008

လြတ္လပ္ေရး ၾကဳိးပမ္းမႈ မွတ္တမ္း

မန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ၾကဳိးပမ္းမႈသမုိင္းကုိ ပုိမုိေလ့လာမိေလ....အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားရဲ႔ က်ဆုံးမႈအတြက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈတန္ဖုိး ဘယ္ေလာက္ၾကီးမားေၾကာင္း ပုိမုိ သေဘာေပါက္နားလည္ရပါတယ္။
ဒီစာအုပ္မွာ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ခြဲၿပီး တင္ၿပထားပါတယ္။ ပထမပုိင္းကေတာ့ ေအာင္ဆန္း-အတ္တလီ စာခ်ဳပ္ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ၾကဳိးပမ္းမႈေတြပါ။ အဂၤလန္ ခရီးစဥ္ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႔ ကုိယ္ေရးအရာရွိ တကၠသုိ္လ္ေနဝင္းက ေသေသခ်ာခ်ာေလး မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။


ဒုတိယပုိင္းရဲ႔ မိတ္ဆက္ကုိေတာ့ ဒီလုိေလး ဆုိထားပါတယ္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ခဲ့သူ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စစ္အတြင္းႏွင့္ စစ္ၿပီးစေခတ္၌ မဟာမိတ္မ်ား ( အဂၤလိပ္-အေမရိကန္မ်ား ) အၿပင္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ အထင္လြဲၿခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သူ၏တပ္မေတာ္သည္ ပထမတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး 1943 ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း မဟာမိတ္တုိ႔ဘက္မွ စစ္ေရးသာလာေတာ့မွ ၿဗိတိသွ်(မဟာမိတ္) တုိ႔ဘက္ ကူးေၿပာင္းလာခဲ့သူ “သာယာစီးသမား (ဝါ) ေရသာခုိအေခ်ာင္သမားဆန္သည္ ” ဟု ေဝဖန္ၿခင္းခံရသည္။

ဤသုိ႔အထင္လြဲ ေဝဖန္ခံရၿခင္းကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခ်ပခဲ့ပုံကေတာ့ 1945ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 29 ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႔ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ “ အေရွ႔ ႏွင့္ အေနာက္ အသင္း” စည္းေဝးပြဲတြင္ မဟာမိတ္စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္အရာရွိမ်ား ႏုိင္ငံၿခားသတင္းေထာက္မ်ား အတြက္ အထူးရည္ရြယ္လ်က္ The Resistance Movement အမည္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာ စာတမ္းတေစာင္ကုိ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ သုံးသပ္ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ 1885ခု သီေပါမင္းပါေတာ္မူခ်ိန္မွ ဇာတ္လမ္းအစခ်ီကာ တင္ၿပသြားပုံမွာ အလြန္ၿပည့္စုံလွပါသည္။ ရုိးသားပြင့္လင္းသူပီပီ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ကိစၥတြင္ သူကုိယ္သူ မေထာက္မညွာ ေဝဖန္သြားပုံကလည္း ႏုိင္ငံေရးအႏွစ္သာရႏွင့္ ၿပည့္စုံလွပါသည္...... ဟုဆုိကာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း ကုိ တင္ၿပသြားပါသည္။ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက အၿခားတစ္ႏုိင္ငံအား သိမ္းပုိက္အုပ္စုိးၿခင္းသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ တရားနည္းလမ္း မက်ႏုိင္
( ေအဘရာဟင္ လင္ကြန္း )
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္ဝါဒကုိ လုိလားႏွစ္သက္မႈ လုံးဝမပါဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏အရင္းရွင္ေပါက္စ လူတန္းစားအေတြးအေခၚ၏ မွားယြင္းမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ တုန္လႈပ္မႈ မ်ားေၾကာင့္သာလွ်င္ ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ ၿမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဖိတ္ေခၚမိခဲ့ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရီးလမ္း၏အစတြင္ မွားခ်င္မွားခဲ့ေပမည္။ အတိတ္ကာလအတြင္းက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ၿပဳမူခဲ့ခ်င္လည္း ၿပဳမူခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္အခါကမွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၏ ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွ ေရွာင္ဖယ္ေသြၿဖည္၍ မသြားခဲ့ေၾကာင္းကုိေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္က ရဲဝ့ံစြာ ေၿပာလုိပါသည္။ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္္ ပူးေပါင္းေနခဲ့စဥ္ကလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မဖြယ္မရာ ရွက္စရာေကာင္းေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အလုပ္ဟူသမွ် ဘာမွမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိပါ ေၿပာၿပလုိပါသည္။
(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

No comments: