Saturday, 18 October 2008

ေဒါက္တာ မတင္ဝင္း


ေလာကမွာ ေသတာထက္ သည္းတဲ့ (ဆုိးတဲ့ ) ၿပသနာဆုိတာမရွိဘူး။ အခုအသက္ရွိေနေသးတယ္ ဆုိရင္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ၿပသနာက တကယ္မၾကီးေသးဘူး။ အသက္ဆုိတဲ့ ရင္းစားမဆုံးေသးသမွ် ရႈံးေနတာကုိ ႏုိင္ေအာင္ ၿပန္လုပ္လို႔ရတယ္။ ကုိယ္ကုိ နားမလည္တဲ့သူေတြကုိ နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းစည္းရုံးႏုိင္တယ္။ ကုိယ္ထက္သာသြားတဲ့လူေတြကုိ အမီလုိက္ႏုိင္တယ္။ သူတု႔ိထက္သာသြားေအာင္ ၾကဳိးစားဖုိ႔ အခ်ိန္ရွိတယ္။ အခြင့္အလမ္း ရွိေနေသးတယ္။

No comments: